top of page
B8W_4332.JPG

לקראת הגשת הבקשה לאזרחות ודרכון בולגרי

אם הינך יוצא בולגריה או צאצא של יוצאי בולגריה, יייתכן כי גם אתה זכאי להנות מאזרחות ודרכון אירופאי שיאפשרו לך חופש פעולה במסגרת מדינות האיחוד האירופאי.

 

בולגריה מאפשרת קבלת אזרחות בולגרית בכמה מקרים, לכל אחד מהם נדרש תהליך שונה. ​​בשני המקרים, קבלת האזרחות והדרכון הבולגרי מותנים באישור הרשויות בבולגריה.

bottom of page